Your location:Home>Contact Us Contact Us

Zhongshan Zhijian Paper Tube Paper Products Factory
Contact: General Manager Chen  Mobile: 13802695441
Contact: Director Chen  Mobile: 13424559077
Contact: Manager Qin  Mobile: 18666398631

Tel: 86-760-22138781
Fax: 86-760-22138782
Address: No.127 Guangcheng Road, Shitewei Industrial Zone, Jiuzhouji, Zhongshan City
Website: http://www.fotonyan.net